انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

abamahdi313


تاریخ عضویت
۲۶ آبان ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
مذهبی/ولایت فقیه

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. باز نشدن صفحه سایت و آمدن صفحه سفید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. عدم نمایش سایت با وجود نصب کامل آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. نشان دادن آخرین پستهای مربوط به دسته ای خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. نام‌نویسی برای ویترین وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. قرار دادن کد در حلقه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. انتشار مطالب در صهحه غیر صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. امکان پست کردن مطلب در برگه ها ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. چگونه در پستها یک Image PlaceHolder اضافه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. ویرایش کردن ابزارکها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در حذف نشدن فعالیت ابزارکها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل در برنامه نویسی پستها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. تغییر فونت + اندازه در بخش نوشتن پست جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. نمایش فید هر دسته در سینگل پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. صفحه سفید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. مشکل در هنگام ورود به مدیریت! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ویرایش کردن ابزارکها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 2. مشکل در برنامه نویسی پستها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.