انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

salarone


تاریخ عضویت
۸ مهر ۱۳۸۶ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. خطا بعد از ارسال پست ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. آیا انتقال هاست برای WP مشکل ایجاد می کند؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. تغییر در قسمت آخرین مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. تغییر در نتایج جستجو آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نشان دادن آمار بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. جابجایی مکانی و زمانی پستها ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. مدیریت تبلیغات در انتهای تمام ارسال ها !؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. پلاگینی برای تماس با ما وجود داره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 9. فایل install.php بعد از نصب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. پلاگین Hello Dolly واسه چیه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. چند سوال در مورد قسمت Write آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. مشکل در اجرا نشدن فاصله در اول خط ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. در قسمت sidebar یه عکس قرار بدم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. چگونه جای عدد page_id نام فارسی باشد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. چگونگی ترتیب برگه‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 16. مشکل من در Categories قالب i3Theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. تاریخ پست شمسی ولی در قسمت آرشیو میلادی؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 18. مشکل در آپلود کردن فایل در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در آپلود کردن فایل در وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. پلاگینی برای تماس با ما وجود داره؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. تاریخ پست شمسی ولی در قسمت آرشیو میلادی؟؟؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. نشان دادن آمار بازدید آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. تغییر در قسمت آخرین مطالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. جابجایی مکانی و زمانی پستها ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. آیا انتقال هاست برای WP مشکل ایجاد می کند؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. مشکل من در Categories قالب i3Theme آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. مدیریت تبلیغات در انتهای تمام ارسال ها !؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. خطا بعد از ارسال پست ! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. تغییر در نتایج جستجو آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. فایل install.php بعد از نصب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. پلاگین Hello Dolly واسه چیه؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. چند سوال در مورد قسمت Write آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. مشکل در اجرا نشدن فاصله در اول خط ! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 16. در قسمت sidebar یه عکس قرار بدم؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 17. چگونگی ترتیب برگه‌ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 18. چگونه جای عدد page_id نام فارسی باشد؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.