انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

web-design


تاریخ عضویت
۱۴ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. گالری nextgen آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. درخواست راهنمایی با یه اشتباه دیگه به تنظیمات ادمین دس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. پاک کردن سوال از انجمن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. مترجم گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. کدهای تگ head در داخل تگ body آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نمایش مطالب یک دسته در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. چند خط در صفحه اصلی و باقی در ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. ایجاد پنل سفارشی در مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. نمایش اطلاعات در datagrid آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. گالری مانند این گالری سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. یک سایت روی چندین دمین آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. ارسال اس ام اس با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. تاپیک افزونه های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 14. نمایش زیر منوهای یک منو خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. نماش پس به صورت افقی (ترو خدا کمک کنید) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 16. مشکل در طراحی CSS و قابلیت height:100% آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. مشکل در زیر منو ها - درخواست کمک فوق فوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 18. فروشگاه با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 19. نمایش خلاصه پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 20. نوشتن پست ها به این صورت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 21. نمایش گالری عکس به این صورت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 22. بهم ریختگی پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 23. حلقه های وردپرس و تکرار ان و query آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. ارور برای پوسته جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. مشکل با کد های JQUERY و افزونه ها - قالب اختصاصی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 26. negtgen-gallery - نام عکس همراه خود عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. راهنمایی برای تغییر در پوسته بخش مدیریتی ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. پلاگین برای گالری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 29. فرم ثبت نام و لاگین با profile-builder و login-with-ajax آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 30. فرم ثبت نام و لاگین آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 31. افزونه ثبت نام >> فرم>> آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 32. پلاگین cystat-افزایش نیافتن اماربازدیدکنندگان باکلیک درص آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 33. درخواست کمک برای پلاگین easing-slider آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 34. درخواست کمک فوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 35. پلاگین nextgen-gallery آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 36. پلاگین گالری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 37. پشتیبانی از ابزارک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 38. قابلیت پشتیبانی از وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 39. طراحی فرم - خیلی مافوق صروری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 40. درخواست پلاگیم برای گالری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 41. contact-form-7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 42. پلاگین matrix gallery آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 43. کمک کمک - jquey mega menu - کمک کمک کمک آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 44. فارسی کردن آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 45. راهنمای- نمایش محصولات بصورت درختی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 46. اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 47. منو آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ارسال اس ام اس با وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. پاک کردن سوال از انجمن آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. گالری nextgen آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. مترجم گوگل آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. کدهای تگ head در داخل تگ body آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. نمایش اطلاعات در datagrid آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. گالری مانند این گالری سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. یک سایت روی چندین دمین آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. نمایش زیر منوهای یک منو خاص آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. مشکل در زیر منو ها - درخواست کمک فوق فوری آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. نمایش خلاصه پست ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. فروشگاه با وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. نوشتن پست ها به این صورت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. نمایش گالری عکس به این صورت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. بهم ریختگی پوسته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 16. ارور برای پوسته جدید آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 17. مشکل با کد های JQUERY و افزونه ها - قالب اختصاصی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 18. negtgen-gallery - نام عکس همراه خود عکس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 19. درخواست کمک فوری آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 20. پلاگین برای گالری آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 21. فرم ثبت نام و لاگین با profile-builder و login-with-ajax آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 22. فرم ثبت نام و لاگین آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 23. پلاگین cystat-افزایش نیافتن اماربازدیدکنندگان باکلیک درص آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 24. درخواست کمک برای پلاگین easing-slider آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 25. پلاگین nextgen-gallery آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 26. پلاگین گالری آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 27. پشتیبانی از ابزارک آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 28. قابلیت پشتیبانی از وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 29. طراحی فرم - خیلی مافوق صروری آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 30. درخواست پلاگیم برای گالری آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 31. contact-form-7 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 32. پلاگین matrix gallery آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 33. کمک کمک - jquey mega menu - کمک کمک کمک آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 34. فارسی کردن آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 35. راهنمای- نمایش محصولات بصورت درختی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 36. اسلایدر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 37. منو آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.