انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

takmobile


تاریخ عضویت
۲۷ مرداد ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عدم نمایش آمار در افزونه cystats آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. سایت فالگیری با ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 3. لود نشدن کامل سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 4. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 5. ابزارک فقط در پیج اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 6. اشتراک گذاری مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل باز شدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 9. دریافت نظرات اسپم آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 10. مشکل لینک ها در ساید بار ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 11. مشکل در ورود به مدیریت سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 12. قالب سايت عكس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 13. افزونه آخرين گوشي هاي ارسالي آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 14. مشكل در سايت مپ Error loading stylesheet آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. كليمات كليدي پست ها ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشكل در سايد بار ها ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 17. مشكلات كلي در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشكل در سايت مپ Error loading stylesheet آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. عدم نمایش آمار در افزونه cystats آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. سایت فالگیری با ورد پرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. لود نشدن کامل سایت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. مشکل در قالب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. ابزارک فقط در پیج اصلی آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. اشتراک گذاری مطالب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. برگه ها آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل باز شدن سایت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 10. افزونه آخرين گوشي هاي ارسالي آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 11. دریافت نظرات اسپم آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 12. مشکل لینک ها در ساید بار ها آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 13. مشکل در ورود به مدیریت سایت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 14. قالب سايت عكس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 15. كليمات كليدي پست ها ! آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 16. مشكل در سايد بار ها ! آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 17. مشكلات كلي در وردپرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.