انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

okey


تاریخ عضویت
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نام نویسنده و تعداد مطالبش آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. نشان ندادن برچسب در نوار کناری آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 3. تغییر نوع نمایش برپسب مثل پرشیان بلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 4. تمام متنا اینجوری شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 5. ۱ مشکل جدید بعد از نوشتن مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. عدم نشان دادن موضوع و برچسب در صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. این گالری که در نسخه ۲.۵ میشه ساخت چه جوریه؟ یه نفر یاد ب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. این گالری که در نسخه ۲.۵ میشه ساخت چه جوریه؟ یه نفر یاد ب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. نام نویسنده و تعداد مطالبش آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. عدم نشان دادن موضوع و برچسب در صفحه اصلی آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. نشان ندادن برچسب در نوار کناری آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. تمام متنا اینجوری شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. تغییر نوع نمایش برپسب مثل پرشیان بلاگ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. ۱ مشکل جدید بعد از نوشتن مطلب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.