انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

EleRam


تاریخ عضویت
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Admin
علایق
Web - Application Programming - Graphic

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. خطای برقراری ارتباط با پایگاه داده، مکرراً می آید و نمی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. چگونه میتوان قالب وردپرس رو آجاکس کرد ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. تغییر پیوند یکتا برای افزونه bbPress آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل اعداد فارسی در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. آیا درسته که از ورد پرس در کارهای تجاری استفاده کنیم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل has_cap و وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افزونه آمارگیر statpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. ذخیره و بازیابی متغیر یا کوکی در سایت (بازدید کننده) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. خواص Custom Post Types آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. تاریخ اشتباهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. سیستم دانلود پیشرفته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. ایده توپ برای افزایش آمار بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 13. کار نکردن پسورد تغییر یافته و عدم ارسال پسورد به ایمیل!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. وردپرس 2.8.5 رسید! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. کاراکتر ناخواسته در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. انتشار افزونه جدید فطر برای قالب های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 17. اولین افزونه قرآن کریم برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. \ست های مشابه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 19. دامین برای وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 20. قسمت ارسال مطلب توسط خوانندگان و کاربران ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 21. ارسال مطلب توسط کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 22. مشکل با چند دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 23. جدا سازي يك موضوع از صفحه اصلي آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 24. درخواست قالبی شبیه سایت CodeJock.com آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 25. حروف ناخوانا و مشکل! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 26. پلاگین خراب یا ؟!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 27. کد جاوا!!!!!!!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 28. پوسته Freshy آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. خطای برقراری ارتباط با پایگاه داده، مکرراً می آید و نمی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. تغییر پیوند یکتا برای افزونه bbPress آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مشکل اعداد فارسی در قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل has_cap و وردپرس فارسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. ذخیره و بازیابی متغیر یا کوکی در سایت (بازدید کننده) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. خواص Custom Post Types آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 7. تاریخ اشتباهی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. سیستم دانلود پیشرفته آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. مشکل با چند دسته بندی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. وردپرس 2.8.5 رسید! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. کاراکتر ناخواسته در وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. \ست های مشابه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. ارسال مطلب توسط کاربر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. جدا سازي يك موضوع از صفحه اصلي آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. درخواست قالبی شبیه سایت CodeJock.com آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. حروف ناخوانا و مشکل! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 17. پلاگین خراب یا ؟!! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 18. کد جاوا!!!!!!!!! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.