انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

danial


تاریخ عضویت
۵ آذر ۱۳۸۹ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با افزونه Auto Post Thumbnail پس از آپگرید به 3.4 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. مخفی کردن دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. تصویر شاخص کمک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. تغییر قسمت نام در اپلود وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. حذف تصاویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. بک اپ سایت وردپرسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. افزونه watermark آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. مشکل در لینک عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. گذاشتن title پیش فرض آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. شیرترانیکس یاد بادی پرس ؟! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. افزونه ساماندهی اپلود در وردپس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. افزونه ی SEO Friendly Images آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. مشکل پوسته در ie آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. مشکل تصاویر شاخص در مرورگر ie آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. دستور شرطی برای اینترنت اکسپلور آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. راهنمایی در مورد تغییر نام فایل های اپلود شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. کمک در قسمت موضوعات وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. درخواست افزونه اپلود آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. افزونه mylinksdump آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. مشکل تصاویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 21. نوار مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. استایل برای قسمت نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 23. سوال در مورد قالب دو طرفه وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 24. مشکل در قالب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 25. گرد کردن لبه های div با jquery آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 26. مشکل قالب با ie آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. کد نمایش تبلیغ در گوشه سایت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. مشکل در rss یا همون خوراک آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 29. هک css برای اکسپلور آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 30. فرمت swf در هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 31. مشکل در نوشته دیداری آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 32. مشکل ساعت در ورپرس 3.2 آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 33. کد نمایش عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 34. تعریف کد در index آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 35. درخواست کد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 36. مشکل با فانکشن آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 37. کد برای نمایش تعداد عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 38. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 39. فاو ایکون مشکل جدی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 40. افزونه ای برای مرتب کردن موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 41. امنیت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. افزونه watermark آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل تصاویر شاخص آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل با افزونه Auto Post Thumbnail پس از آپگرید به 3.4 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مخفی کردن دسته خاص آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. تصویر شاخص کمک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. تغییر قسمت نام در اپلود وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 7. حذف تصاویر شاخص آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 8. بک اپ سایت وردپرسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. مشکل در لینک عکس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. گذاشتن title پیش فرض آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 11. افزونه ساماندهی اپلود در وردپس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. مشکل تصاویر شاخص در مرورگر ie آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. دستور شرطی برای اینترنت اکسپلور آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. راهنمایی در مورد تغییر نام فایل های اپلود شده آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 15. کمک در قسمت موضوعات وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. درخواست افزونه اپلود آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. افزونه mylinksdump آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 18. کد نمایش عکس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. نوار مدیریت وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. استایل برای قسمت نظرات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 21. سوال در مورد قالب دو طرفه وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 22. مشکل در قالب وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 23. گرد کردن لبه های div با jquery آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 24. مشکل قالب با ie آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 25. کد نمایش تبلیغ در گوشه سایت وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 26. مشکل در rss یا همون خوراک آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 27. هک css برای اکسپلور آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 28. فرمت swf در هدر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 29. مشکل در نوشته دیداری آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 30. مشکل ساعت در ورپرس 3.2 آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 31. تعریف کد در index آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 32. درخواست کد آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 33. مشکل با فانکشن آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 34. فاو ایکون مشکل جدی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 35. کد برای نمایش تعداد عکس ها آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 36. مشکل در قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 37. افزونه ای برای مرتب کردن موضوعات آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 38. امنیت وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.