انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Bita


تاریخ عضویت
۱۳ آذر ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. موضوع جامع بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو (SEO) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. تنظیمات افزونه Platinum SEO آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. مشکل عدم نمایش درست قالب! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. مشكل فونت Tahoma بعد از اپديت به 3.3 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. حجیم شدن افزونه w3 و از کار افتادن addon domain ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. حجیم شدن افزونه w3 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشكل با دستورات شرطي در بخش زمينه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. سوال در مورد ترفند قرار دادن تبلیغات بین پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. مشكل با زمينه هاي دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. چند تکه کردن فیلد زمینه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. نحوه مدیریت زمینه های دلخواه ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. آیا افزونه ای برای تبلیغ بین پستها هست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. از بین رفتن ادیتور متن وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. CySTAT و بد بختی ما با اون آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. مشکل چسبیدن متن به هم آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 16. مشکل در نصب و پاک کردن افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 17. تغییر مختصات دستهای موجود در Category آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. افزونه آمار بازدید پیشرفته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نحوه مدیریت زمینه های دلخواه ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. تنظیمات افزونه Platinum SEO آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. مشکل عدم نمایش درست قالب! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. حجیم شدن افزونه w3 و از کار افتادن addon domain ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. حجیم شدن افزونه w3 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. آیا افزونه ای برای تبلیغ بین پستها هست؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. مشکل چسبیدن متن به هم آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. از بین رفتن ادیتور متن وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. مشکل در نصب و پاک کردن افزونه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. تغییر مختصات دستهای موجود در Category آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.