انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mohamadreza85


تاریخ عضویت
۱۹ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. وردپرس فارسی 3.6 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. به کار بردن دسته به عنوان زیر دامنه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. رفع محدویت نامک پست ها در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. چگونه زمینه دلخواه را به متاباکس تبدیل کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. قرار دادن به عنوان تصویر شاخص از "آدرس" آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. مشکل با تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. مدیریت تصاویر بعد از تغییر هاست؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. وابستگی زمینه های دلخواه به همدیگر؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. زمینه دلخواه برای قیمت گذاری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در ورود به حساب کاربری آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. نمایش و فراخوانی تصاویر بندانگشتی در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. انتقال سایت وردپرس از یک دامنه به یک دامنه دیگر؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. فعال کردن GD Library ??? آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. باز هم مشکل تغییر پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. خطای Not Found آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. قالب سايت گويا آي تي آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. ایجاد ساب دایرکتوری به عنوان سایتی جداگانه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. سوال در مورد wp robot 3 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 19. قراردادن خودکار نام و مقدار در زمینه دلخواه برای همه پس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 20. مشگل در wp post thumbnail آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 21. سوالی در مورد افزونه Contact Form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. مشکل با پوسته Dimenzion آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با پوسته Dimenzion آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. قراردادن خودکار نام و مقدار در زمینه دلخواه برای همه پس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. چگونه زمینه دلخواه را به متاباکس تبدیل کنم؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. به کار بردن دسته به عنوان زیر دامنه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. قرار دادن به عنوان تصویر شاخص از "آدرس" آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. سوال در مورد wp robot 3 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. مدیریت تصاویر بعد از تغییر هاست؟؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. وابستگی زمینه های دلخواه به همدیگر؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. زمینه دلخواه برای قیمت گذاری آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. مشکل در ورود به حساب کاربری آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. نمایش و فراخوانی تصاویر بندانگشتی در قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. انتقال سایت وردپرس از یک دامنه به یک دامنه دیگر؟؟؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. فعال کردن GD Library ??? آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. باز هم مشکل تغییر پیوند یکتا آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. قالب سايت گويا آي تي آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. ایجاد ساب دایرکتوری به عنوان سایتی جداگانه آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 17. سوالی در مورد افزونه Contact Form 7 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.