انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

alireza174


تاریخ عضویت
۱۵ خرداد ۱۳۸۷ (۱۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
دانش آموز ابدی
علایق
تاریخ ، فلسفه ، فیزیک ، وب !

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نیاوردن ایندکس دات پی اچ پی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. محتویات چند تا RSS دربرگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. باگ خطرناک؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 4. ‍‍‍‍پشتیبانی ضعیف در وردپرس فارسی! آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 5. کمک داوطلبانه به وردپرس فارسی: ترجمه مستندات آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. سوال از مدیران وورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. چند سوال اساسی در مورد wp آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 8. انتقال از پارسی بلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 9. ترجمه مطالب به انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. نشان دادن شهر و کشور بازدیدکنندگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 11. یک سوال مسخره در مورد نصب وورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 12. آمار گیر آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 13. خرید قالب jendj آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 14. افزونه ای برای پاسخ دادن ادمین به کامنتها آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 15. 3 موضوع در يك سيستم آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 16. افزونه کاکاپو : وب‌سایت خود را ایمن کنید. آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 17. یک ایراد ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. بلاگین عضویت‍ بیشرفته آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 19. بازیافت آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. جابجایی ابزارکها آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 21. لیستی از چیزهای مورد نظر من:D آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 22. انتقال محتوی وبلاگم در بلاگ اسکای آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 23. جست و جو کردم نبود ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. نسخه جدید ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. دو افزونه حساس آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 26. تیتر آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. Persian Social Bookmarks Wordpress Plugin آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 29. راست به چپ شدن ، اصلا نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 30. وورد پرس ، آری یا نه ؟ مسئله این است ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 31. قالب اختصاصی آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نیاوردن ایندکس دات پی اچ پی آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. محتویات چند تا RSS دربرگه آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 3. سوال از مدیران وورد پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 4. ترجمه مطالب به انگلیسی آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 5. یک سوال مسخره در مورد نصب وورد پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 6. یک ایراد ! آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 7. بازیافت آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 8. جست و جو کردم نبود ! آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 9. نسخه جدید ورد پرس آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 10. دو افزونه حساس آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 11. تیتر آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 12. پست ها آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 13. راست به چپ شدن ، اصلا نمیشه آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 14. وورد پرس ، آری یا نه ؟ مسئله این است ! آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 15. قالب اختصاصی آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.