انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Choas


تاریخ عضویت
۲۶ مرداد ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. با چه نرم افزاری فایلهایی با پسوند mo. رو ویرایش کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. به وردپرس فارسی خوش آمدید! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. به وردپرس فارسی خوش آمدید! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. عدم نمایش ترجمه های PO قالب های Elegantthemes آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ابزارک سوال و جواب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. عدم نمایش صحیح منوهای آبشاری + فونت لنگه به لنگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. در صورت امکان یک نفر جواب چند سوال مرا بدهد آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. بالا بردن ترتیب صفحات اضافی در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. خطالی 404 در تمام صفحات WordPerss آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. پلاگین جایگزینی کلمات و عبارات تعیین شده با لینک آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. معادل برای URL و Moderate آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. افزونه لینک خودکار به کلمات خاص در نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. [افزونه] جلوگیری از لینک دادن به بیرون (لینک خارجی ندادن آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. Advanced Permalinks برای WordPress 3.4 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 15. Tahoma کردن این قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 16. آیا html بودن پسوند مهم است ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 17. GZIP و وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 18. افزونه سانسور کلمات و عبارات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 19. [آموزش] مبانی و روش ترجمه فایل های mo و po آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. معادل فارسی Quote آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 21. نمایش اسلاید مطالب برگزیده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. به وردپرس فارسی خوش آمدید! آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 2. به وردپرس فارسی خوش آمدید! آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 3. عدم نمایش ترجمه های PO قالب های Elegantthemes آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 4. ابزارک سوال و جواب آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 5. عدم نمایش صحیح منوهای آبشاری + فونت لنگه به لنگه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. بالا بردن ترتیب صفحات اضافی در وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 7. خطالی 404 در تمام صفحات WordPerss آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. پلاگین جایگزینی کلمات و عبارات تعیین شده با لینک آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. [افزونه] جلوگیری از لینک دادن به بیرون (لینک خارجی ندادن آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. Advanced Permalinks برای WordPress 3.4 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. Tahoma کردن این قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. آیا html بودن پسوند مهم است ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. افزونه سانسور کلمات و عبارات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. [آموزش] مبانی و روش ترجمه فایل های mo و po آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 15. نمایش اسلاید مطالب برگزیده آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.