انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

underline


تاریخ عضویت
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Iran-Tehran
پیشه
Student,WebDeveloper
علایق
wordpress

فعالیت‌های کاربر

۱456

آخرین پاسخ‌ها

 1. privacy - خلوت‌گاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 2. publish - پخش - انتشار آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 3. emoticon (smiley)- خندانک آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. Spam - ناخواسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. website - وب‌گاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 6. icon - نماد آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. email - رای نامه - رایانامه آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. Permalink - پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 9. بالاترین وورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 10. قطعی مکرر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 11. بدون شرح ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 12. پلاگین تقویم جلالی در سایت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

موضوعات بیشتری آغاز نشده.


۱456