انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mr.dalba


تاریخ عضویت
۱ آذر ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست فایل اصلی زبان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 2. slug - نام لاتین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. privacy - خلوت‌گاه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 4. معادل برای URL و Moderate آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. ریدایرکت (redirect) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. جفنگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. database - داده‌گاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. log - نگاره آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. معادل فارسی Quote آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 10. page - برگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ریدایرکت (redirect) آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. log - نگاره آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. database - داده‌گاه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.