انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

alicrown


تاریخ عضویت
۱۲ شهریور ۱۳۸۶ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه WordPress Rewriter 300% More چيست ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. چگونه میتوان عکس را از رایانه خود به سایت آ‍‍پلود كرد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 3. مشكل در افزودن تصوير به پرونده هاي چند رسانه اي آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. اشکال در بخش مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. چگونگی ایجاد تبلیغات فوق پیشرفته آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 6. بازیابی رمز عبور آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 7. مشکل با Windows Live Writer آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. مولتی بلاگ با ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 9. وردپرس ركود می‌شكند آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ويجت ( ابزارک ) بسازيد آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل با خروج (‌ Logout ) آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 12. آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 13. افزونه آخرین ورودی ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. افزونه فارسی : فتوبلاگ یا نگارخانه در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. تنظیمات نمایش صفحه اصلی قالب وبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 16. افزونه آواتر نویسندگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 17. قویترین افزونه تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 18. اعلام برنامه‌ پارسی سازی افزونه‌ها + دعوت به همکاری آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 19. آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 20. چگونگیه جلوگیری از SPAM ها ( ناخواسته ها ) آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 21. نحوه گرفتن پشتیبان از دیتابیس وورد پرس و باز گرداندن اط آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 22. افزونه فروشگاه وورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 23. تبدیل قالب HTML به قالب Wordpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 24. بالاترین وورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 25. ساختن فتوبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 26. چگونه لینکدونی بسازم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 27. یادآوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 28. تغییر فوتر قالب وورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. تبدیل قالب HTML به قالب Wordpress آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. ساختن فتوبلاگ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. اشکال در بخش مدیریت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. افزونه فروشگاه وورد پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. قویترین افزونه تبلیغات آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشكل در افزودن تصوير به پرونده هاي چند رسانه اي آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. نحوه گرفتن پشتیبان از دیتابیس وورد پرس و باز گرداندن اط آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. افزونه WordPress Rewriter 300% More چيست ؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 9. بالاترین وورد پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 10. یادآوری آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 11. چگونگی ایجاد تبلیغات فوق پیشرفته آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 12. بازیابی رمز عبور آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 13. مولتی بلاگ با ورد پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 14. افزونه آواتر نویسندگان آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 15. وردپرس ركود می‌شكند آغازشده: ۱۵ سال پیش بدون پاسخ.
 16. ويجت ( ابزارک ) بسازيد آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 17. مشکل با خروج (‌ Logout ) آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 18. آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 19. افزونه آخرین ورودی ها آغازشده: ۱۵ سال پیش بدون پاسخ.
 20. تنظیمات نمایش صفحه اصلی قالب وبلاگ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 21. چگونگیه جلوگیری از SPAM ها ( ناخواسته ها ) آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 22. تغییر فوتر قالب وورد پرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.