انجمن

انجمن وردپرس فارسی » فرهنگستان زبان فارسی وردپرس


فرهنگستان زبان فارسی وردپرس افزودن »

موضوع نوشته‌ها آخرین پاسخ تازگی
[قفل شده][حل‌نشده] Header - سربرگ  »  ۱۳ گناهکار ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] pop up - پنجرک  »  ۱۰ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Reset - نوسازی  »  ۲۲ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] custom - دل‌خواه  »  ۲۰ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Continue - دنبال کردن (دنباله)  »  ۳۰ lukadium ۱۰ سال پیش
[حل‌نشده] Browse - کاوش (آوردن)  »  ۹ lukadium ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Permalink - پیوند یکتا  »  ۴۵ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید 117  »  ۵ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید 17  »  ۲ گناهکار ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] کمک کنید ترجمه کنید 606  »  ۶ کیا طاهری ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] code - دستور  »  ۱۵ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] - ؟apop authentication failed  »  ۵ کیا طاهری ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] address - نشانی  »  ۳ shahvar ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] post - نوشته  »  ۳ mahyar ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] View - نمایش  »  ۴ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Check - بررسی  »  ۲ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] footer - پابرگ  »  ۴ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] create - ساختن  »  ۸ گناهکار ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] icon - نماد  »  ۹ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] option - گزینه‌ها  »  ۱۵ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Trackback - بازتاب  »  ۴ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] support - پشتیبانی  »  ۵ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Dashboard - میزکار  »  ۵ lukadium ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Register - نام‌نویسی  »  ۱۲ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Configure - پیکره‌بندی  »  ۱۰ علی ایرانی ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] logo - نشان  »  ۱۳ علی ستاری ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Anonymous - ناشناس  »  ۴ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Approve - پذیرفتن  »  ۳ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] profile - شناس‌نامه  »  ۴۰ underline ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] mapping - نگاشت  »  ۲ lukadium ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Moderation - بررسی  »  ۳ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] footnote - پانوشت  »  ۴ گناهکار ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] تهیه دو نسخه از فایل زبان  »  ۲۸ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] email - رای نامه - رایانامه  »  ۱۴ mazdakam ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] widget - ابزارک  »  ۱۰ مهدی ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] Archives - بایگانی  »  ۳ shahvar ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] plugin - افزونه  »  ۶ shahvar ۱۰ سال پیش
[قفل شده][حل‌نشده] visual - دیداری  »  ۱۳ mazdakam ۱۰ سال پیش
[حل‌نشده] woolrich outlet bambino GENERAL rende omaggio a coraggio dei  »  ۰ مهمان ۲۰۱۹ سال پیش
[حل‌نشده] canada goose prezzi 163763362  »  ۰ مهمان ۲۰۱۹ سال پیش
[حل‌نشده] Growing up happy and worry  »  ۰ مهمان ۲۰۱۹ سال پیش
[حل‌نشده] Arizona Diamondbacks Gerardo Parra Jersey8k  »  ۰ مهمان ۲۰۱۹ سال پیش
[حل‌نشده] 2bfTWke1ld  »  ۰ مهمان ۲۰۱۹ سال پیش

افزودن موضوع جدید

You must log in to post.