انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

7min


تاریخ عضویت
۲۶ مرداد ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. خطا در قسمت پیوندهای ورودی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. اکیسمت به مشکل برخورد ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. سایتم هک شد !!! :(( آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. Internal Server Error 500 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. خطاهای مکرر وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. کاهش رنک بعد از غیرفعال کردن افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. لود نشدن قسمت مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. تغییر wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. پیشنهاد برای تعیین نوع موضوع (حل شده , حل نشده) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 10. عدم نمایش محتویات برگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. صفحه بندی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. خیـــلی مهم،سوال درمورد Google Analytics for WordPress آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. انجام تغییرات خارج از فضای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. مشکل با All In One SEO Pack آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 15. چند تغییر در قسمت نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. چگونه ادامه ی مطلب در صفحه ی جدیدی باز شود؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 17. اضافه کردن قسمت پیوند به پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 18. قرار دادن تصاویر در چارچوب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. حذف Table های افزونه های حذف شده از دیتابیس ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 20. تغییر در Limit Login Attempts آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 21. نحوه گرفتن پشتیبان از دیتابیس وورد پرس و باز گرداندن اط آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 22. بهترین مکان برای قراردادن کد شمارنده تعداد بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 23. حداکثر چند افزونه نصب کنیم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 24. به هم ریختن قالب بعد از تغییرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 25. عدم نمایش نام نویسنده نظر در IE آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 26. فونت قسمت نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. معرفی پوسته مناسب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. چگونه میتوانم چند تا بازدید کننده داشته باشم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 29. نداشتن ابزار کار آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 30. مشکل در نصب پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 31. چگونگی نصب پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چند تغییر در قسمت نظرات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. خطا در قسمت پیوندهای ورودی آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 3. اکیسمت به مشکل برخورد ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. سایتم هک شد !!! :(( آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. Internal Server Error 500 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. خطاهای مکرر وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. کاهش رنک بعد از غیرفعال کردن افزونه ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. لود نشدن قسمت مدیریت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. پیشنهاد برای تعیین نوع موضوع (حل شده , حل نشده) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. مشکل با All In One SEO Pack آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. انجام تغییرات خارج از فضای سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. اضافه کردن قسمت پیوند به پوسته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. قرار دادن تصاویر در چارچوب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. تغییر در Limit Login Attempts آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 15. عدم نمایش نام نویسنده نظر در IE آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. حداکثر چند افزونه نصب کنیم ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 17. به هم ریختن قالب بعد از تغییرات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 18. فونت قسمت نظرات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 19. معرفی پوسته مناسب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 20. نداشتن ابزار کار آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 21. مشکل در نصب پوسته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.