انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

WPFA


تاریخ عضویت
۱۵ مهر ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه جلالی و php 5.3 به بالا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. پشتیبانی php 5.3 از تارخ شمسی ( کد رابطش) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. وردپرس یا جوملا؟مسئله این است. آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 4. بادی پرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. تحولی در کار ترجمه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. اضافه کردن شرط فعالیت در انجمن برای ویترین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشکل در ویرایشگر س ک، تذکر قانونی برای گناهکار آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. ترجمه به سرعت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. افزونه بی بی پرس برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. bbpress (خواهش می کنم آقای گناهکار این پست رو قفل نکنید) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 11. وردپرس پرتابل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. اشتراک دیتابیس نرم افزار Poedit آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. مشکل در وردپس فارسی شده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. نرم افزار ترجمه گر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 15. facestream افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. شبکه اجتماعی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 17. انجمن ساز آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 18. دسترسی به سایت داخل رایانه شخصی از طریق IP آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. چنتا پیشنهاد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 20. وردپرس بی ثباتی یا تجربه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. نرم افزار ترجمه گر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۲ سال پیش.
 2. افزونه جلالی و php 5.3 به بالا آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. پشتیبانی php 5.3 از تارخ شمسی ( کد رابطش) آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. بادی پرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. تحولی در کار ترجمه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. مشکل در ویرایشگر س ک، تذکر قانونی برای گناهکار آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. ترجمه به سرعت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. افزونه بی بی پرس برای وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. اشتراک دیتابیس نرم افزار Poedit آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. مشکل در وردپس فارسی شده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. facestream افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. شبکه اجتماعی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. انجمن ساز آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. وردپرس بی ثباتی یا تجربه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. دسترسی به سایت داخل رایانه شخصی از طریق IP آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.